Domov Email
Enterprise Europe Network
Želite mesečno prejemati ažurne informacije Enterprise Europe Network?
Naročite se na brezplačne eNovice!
Borza projektnih partnerstev
Projektni predlog šifra: RDCZ20160622001 - A Czech high-tech SME is looking for a partner for a project aimed at developing intelligent robotic arm with integrated vision system
Češko visokotehnološko podjetje z 10 let izkušenj na področju računalniškega vida in inteligentnih sistemov ima ambicije za razvoj spretnega sistema manipulacije, to je inteligentno robotsko roko z integriranim sistemom vida, ki omogoča dvigovanje različnega nesortiranega materiala iz škatle. Podjetje pripravlja projektni predlog za program Eurostars (rok na 15/09/2016) in išče industrijskega partnerja - proizvajalca robotov. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDUK20160610001 - SME photonics partner sought
Škotsko proizvodno podjetje za gorivne celice (MSP), ki deluje v sektorju proizvodnje električne energije je razvilo zelo inovativno in učinkovito rešitev za vgradnjo v (PEM) gorivne celice. Pomembna nova značilnost sistema ki bo razvita v okviru projekta Eurostars je sposobnost za povezovanje svetlobnega vira v jedro strukture gorivne celice. Prijavitelj išče izkušenega partnerja med MSP za pomoč pri raziskavah, projektiranju, gradnji in testiranju novih optičnih valovodnih sistemov. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDDE20160622002 - Seeking manufacturing facilities and end-users from automotive and aerospace industries to complete the consortium and develop additive manufacturing process for high strength aluminium composites
Nemška univerza načrtuje prijavo projektnega predloga na temo: »Napredni koncepti materialov za inteligentne strukture materialov v razsutem stanju«. Namen projekta je razvoj proizvodnega procesa aditiva za visoko trdnost aluminijevih kompozitov. Za dopolnitev konzorcija iščejo podjetja s proizvodnimi zmogljivostmi za aditive in končne uporabnike v avtomobilski in letalski industriji, ki želijo zamenjati sedanje dele z lahkimi in kvalitetnimi materiali. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDKR20160620002 - Partner sought for development of Parkinson disease diagnosis device
Korejsko MSP specializirano za razvoj in proizvodnjo diagnostičnih naprav išče partnerja za projekt Eurostars2. Projekt je namenjen razvoju naprave za diagnosticiranje Parkinsonove bolezni. Podjetje išče podjetja in raziskovalne ustanove, ki imajo strokovno znanje in izkušnje pri diagnosticiranju Parkinsonove bolezni. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDKR20160620001 - Eurostars2: ICT developer sought for smart home project
Korejski inštitut za raziskave in razvoj, dejaven na področju nanotehnologije išče partnerja za projekt Eurostars2. Projekt je usmerjen v razvoj varnega in pametnega doma, ki temelji na nehlajenem infrardečem senzorju in kameri. Korejski inštitut bo pripravil senzor za projekt. Iščejo partnerja med MSP ali večjimi podjetji s področja IR senzorjev oz. IoT, ki bo razvil nov IoT sistem za pameten dom. Partner mora imeti izkušnje v snovanju in razvoju produktov na podlagi raziskav. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDFR20160603001 - Mobile solutions to connect workers with their direct/remote environment
Francosko podjetje je specializirano v spletnem mobilnem povezovanju katerega koli gradbišča s svojimi delavci in z učinkovitim zbiranjem podatkov preko senzorjev/povezanih objektov, ki so na voljo za »back office«. Podjetje išče industrijske partnerje, pripravljene za razvoj in uvajanje digitalnih rešitev na gradbene in vzdrževalne lokacije, kot tudi za industrijske partnerje, ki so pripravljeni oblikovati inovativne povezane objekte z zmožnostmi zaznavanja, ki so namenjene gradbiščem. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDUK20160616001 - Combating radicalisation and creating religious diversity in Europe
Britanska univerza pripravlja projektni predlog na temo verske raznolikosti, katerega namen je prispevati k boljšemu razumevanju in sobivanju različnih religij in ver v Evropi. Cilji so: a) izziv verske radikalizacije b) zagotoviti visoko kakovostno usposabljanje in sredstva c) nasloviti in izzvati vpliv negativnih medijev z zagotavljanjem orodij za uporabo predvsem za voditelje skupnosti. Univerza išče partnerje, ki imajo povezave z zadevnimi ministrstvi, ki imajo izkušnje z reševanjem vprašanj okoli svobode veroizpovedi in prepričanja. Iščejo mala in srednja podjetja, ki imajo izkušnje tehničnega razvoja - npr. z izdelavo kratkih filmov in prevzemajo odgovornost za razvoj tehnične plati glede animacije in filmskih produkcij. Prav tako iščejo specialiste za vprašanja v zvezi spolov, kot tudi povezave s šolami, ki imajo izkušnje s poskusnimi projekti: za pilotne učne vire v šolah po vsej Evropi. Namen je, da bi ugotovili, kako pritegniti otroke v versko pismenost/opismenjevanje. Iščejo tudi ponudnike usposabljanj v različnih organizacijah in ponudnike usposabljanj v šolah. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDMK20160531001 - Looking for partners for project on control of the quality and the health condition on the grapevine on a solid basis
Makedonski kmetijski inštitut razvija projektni predlog za prijavo na tematiko »Trajnostna varnost preskrbe s hrano« in išče projektne partnerje z izkušnjami na področju znanosti sadilnega materiala vinske trte (brez virusov) in proizvodnje grozdja. Namen projekta je nadzor kakovosti in zdravstvenega stanja na vinski trti, na trdni podlagi, da se ustvari predpogoje, v katerih bo zdravje in kakovost preučevana na znanstveni ravni v laboratoriju, nato pa se bo implementirala v prakso. Inštitut išče raziskovalne institucije, univerze in MSP, ki imajo izkušnje pri raziskovalnih projektih. Partnerji morajo imeti izkušnje na področju proizvodnje sadilnega materiala vinske trte in proizvodnje grozdja, razmnoževanja klonov vinske trte. Iščejo tudi mala in srednje velika podjetja, ki se zanimajo za takšno proizvodnjo in lahko zagotovijo tehnično pomoč. (28.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDKR20150417001 - Razvoj napredne merilne infrastrukture (AMI) z namenom približanja Evropskim standardom
Prijavijo se lahko podjetja aktivna na energetskem trgu, komunikacijski operaterji in instituti, ki se ukvarjajo s področjem energetike. (2.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDBG20160323001 - Plavajoča "roll-over" tehnologija zmogljivega vetrnega generatorja
Pri projektu potrebujejo partnerja, ki je lahko podjetje, raziskovalni center ali univerza z izkušnjami na področju vetrnih turbin. Vloga partnerja bo izvedba osnovnih raziskav, priprava modela in testiranje prototipa. (2.6.2016)
Projektni predlog šifra: RDBG20160323001 - odprti program FET: plavajoča "roll-over" tehnologija zmogljivega vetrnega generatorja - iščejo se partnerji: mala in srednja podjetja, raziskovalni centri, univerze z izkušnjami na področju RR
Bolgarsko podjetje je vodilni partner projekta v okviru odprtega programa FET na področju: obnovljivi viri energije - električni vetrni generatorji. Podjetje išče 3 projektne partnerje, ki so lahko MSP, raziskovalni centri ali univerze z izkušnjami na področju R&R v sektorju vetrnih turbin. Vloga partnerjev bo izvedba osnovnih raziskav, priprava modela in testiranje prototipa. (6.5.2016)
Projektni predlog šifra: RDUK20160108005 - H2020 GV-04-2017 - Naslednja generacija električnih pogonov za električna vozila z visoko učinkovitostjo in nizkimi stroški - podjetje iz VB išče proizvajalce vozil, dobavitelje ali ponudnike tehnologije
Podjetje iz Velike Britanije išče proizvajalce vozil, vodilne dobavitelje ali ponudnike tehnologij za sodelovanje v H2020-GV-2016-2017 razpisu. Cilj projekta je razviti inovativne električne pogone, vključno z zasnovo za proizvodnjo, z nizko težo in stroški materiala. (6.5.2016)
Projektni predlog šifra: RDKR20160307001 - EUROSTARS2 R&D partner sought for the commercialization of Security vulnerability scanner for the Internet Cloud system
Korejsko podjetje razvija varnostni skener za odkrivanje, analiziranje in upravljanje varnostne ranljivosti za sisteme v oblaku. Ker je konvencionalno orodje za ocenjevanje varnostne ranljivosti specializirano samo za obstoječe IT okolje, ni primerno za sisteme v oblaku. Zato podjetje išče tehnološkega partnerja za prijavo na projekt EUROSTARS2 o tehnologijah, ki zaznavajo varnostno ranljivost v gostujočem operacijskem sistemu in varnostne tehnologije končne točke v oblaku. (11.4.2016)
Projektni predlog šifra: RDFR20160302001 - H2020 EE-07-2016-2017 - A French SME is looking for SMEs, universities and research organizations specialized in smart homes
Francoski MSP je razvil inovativno storitev za pametni dom, ki lastnikom omogoča uporabljati sistem električnega ogrevanja z upravljanjem porabe energije. Podjetje išče partnerje za razpis H2020 EE-07-2016-2017. Zahtevani partnerji so mala in srednja podjetja in raziskovalci s področja sociologije z močnim znanstvenim ozadjem in/ali poglobljenim strokovnim znanjem na področju uporabniškega vmesnika. Partnerji bodo odgovorni za analizo in optimizacijo povezave med tehnologijo pametnega doma in potrebami uporabnikov. (11.4.2016)
Projektni predlog šifra: RDKR20160331001 - R&D partner sought on the development of a smart home security module for detecting early stage fire and intrusion occurring even at the blind spot
Korejski raziskovalni inštitut na področju IKT tehnologij je razvil varnostno senzorsko tehnologijo na področju zvoka. Na podlagi te tehnologije iščejo R&R partnerje za prijavo predloga na EUREKA projekt za pametni dom CCTV (televizijo zaprtega kroga) ali mrežno kamero, ki zazna zgodnjo fazo požara in vsiljivca povsod, tudi v mrtvem kotu. Pričakovano trajanje R&R dejavnosti je 3 leta in rok za prijavo projekta bo do avgusta 2016. (11.4.2016)
1 2
1-15 | 16
 
Izpisani so najnovejši vnosi.
Zadnja posodobitev: 28.6.2016


Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti: 

  • v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,
  • nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite obrazec za iskanje projektnih partnerjev.


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 13
 sebastjan.rosa@zrs.upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si 

Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

 


 
Priloge:
 
European Commission - Global Markets
European Commission - Enterprise and Industry
Institut "Jožef Stefan"
RAZ:UM
Univerza v Mariboru
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Mariborska razvojna agencija
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
SPIRIT Slovenija
 
© RIS 2008-2016